Autozar.ucoz.com - ҮНЭГҮЙ БАС ХЯЛБАР

Autozar.ucoz.com вэб сайтын үйлчилгээний нөхцөл 
  1. Autozar.ucoz.com сайтад дурын хэрэглэгч үнэ төлбөргүйгээр зар үзэх ба оруулах эрхтэй.
  2. Autozar.ucoz.com нь олон нийтэд зориулсан зарын чөлөөт сайт тул бусдыг дайрч доромжилсон, гүтгэн гүжирдсэн мэдээлэл тавихгүй байхыг хүсье. 
  3. Autozar.ucoz.com-д байршсан бүх үйлчилгээг хэрэглэгч та зөвхөн хувийн хэрэгцээнд ашиглах бөгөөд зөвшөөрөлгүйгээр хувилан тарааx, худалдахыг хатуу хориглоно. Энэ төрлийн зөрчлийг Монгол Улсын Зохиогчийн Эрхийн Хуулийн дагуу зохицуулна. 
  4. Сайтад оруулсан зарлалын бодит үнэнийг зарыг оруулсан этгээд бүрэн хариуцна.
Copyright Autozar.ucoz.com © 2012-2019.